Extractie (tand trekken)

Soms is het nodig een tand of kies te verwijderen. In de meeste gevallen hoeft u geen speciale voorzorgsmaatregelen te treffen. Alleen als u antistollingsmedicijnen gebruikt, of  een lekkende hartklep en/ of een prothese van kunstmateriaal in het lichaam heeft, moet u dit ruim van tevoren melden aan uw tandarts.

De ingreep zelf veroorzaakt geen pijn, daar van tevoren de kaak verdoofd wordt met een injectie met verdovende vloeistof. Daarna trekt de tandarts de kies of tand met een zogenaamde extractietang of hevel.

Waar nodig wordt de wond gehecht. De hechtdraad lost vanzelf op.

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg