Lachgassedatie

Tandheelkunde Hattem beschikt over apparatuur om patiënten een mengsel van zuurstof en lachgas via een neusmasker toe te dienen. Het inademen van zo’n mengsel van zuurstof en lachgas heeft een geruststellende en kalmerende (sederende) werking. Het wordt daarom lachgassedatie genoemd. 

Lachgassedatie is een veilige methode, waarbij de patiënt steeds bij bewustzijn blijft. De behandelmethode is met name geschikt voor angstige kinderen, die goed aanspreekbaar zijn, maar de tandheelkundige behandelsituatie niet goed aankunnen of angstig reageren op de tandheelkundige behandeling. Ook voor volwassenen voor wie de behandeling (tijdelijk) een te grote belasting vormt, kan de behandeling met lachgas een extra steuntje zijn om hun angst beter aan te kunnen en de drempel voor behandeling verlagen. Lachgassedatie kan ook helpen een overmatige kokhalsneiging te verminderen, zodat behandeling beter mogelijk is. Tenslotte kunnen zowel lichamelijke als verstandelijk beperkte patiënten in sommige situaties baat hebben bij behandeling met behulp van lachgassedatie.

Voordat de tandheelkundige behandeling begint zal eerst het plan voor deze behandeling met u besproken worden. De gezondheid en eventueel medicijngebruik van u of van uw kind zullen besproken worden, net als de uit te voeren tandheelkundige behandeling en de te verwachten effecten van de lachgassedatie. Ook de praktische gang van zaken wordt doorgenomen.

Voorafgaand aan de behandeling met lachgas adviseren wij niet te veel te eten. De patiënt hoeft niet nuchter te zijn. Een licht ontbijt of een lichte lunch wordt aangeraden.

De behandeling begint met het passen van een neusmasker, waarmee het mengsel van zuurstof en lachgas wordt toegediend. Het neusmasker is door middel van twee slangen verbonden met een speciaal voor deze behandeling ontworpen mengapparaat. Er wordt ook gezorgd voor goede afzuiging van de uitgeademde lucht. Met behulp van het mengapparaat kunnen de zuurstof en het lachgas in elke gewenste verhouding gemengd worden. De maximale hoeveelheid lachgas in het mengsel is 50% en de zuurstof is dus minimaal 50%. In de lucht die we dagelijks inademen zit 21% zuurstof.
De verhouding tussen lachgas en zuurstof, maar ook de totale hoeveelheid van het mengsel, kan gemakkelijk op uw individuele behoefte worden afgestemd.

De introductie begint met zuivere (100%) zuurstof door middel van het plaatsen van het neusmasker op uw neus. Vervolgens wordt stapsgewijs lachgas toegediend, tot het moment dat u zich prettig en ontspannen voelt. Bij deze optimale concentratie vindt de behandeling plaats. De tandheelkundige behandeling verloopt verder op normale wijze. Dit betekent dat een plaatselijke verdoving in de meeste gevallen nodig blijft, maar u bent echter meer ontspannen waardoor u het toedienen van de verdoving ook minder merkt.

Het toedienen van het mengsel van lachgas en zuurstof gaat via het neusmasker. Voor het slagen van de sedatie is het dan ook belangrijk dat u continue inademt door uw neus. Als u dat niet doet vermindert de werking van het lachgas sterk of houdt zelfs helemaal op. Praten tijdens de behandeling mag dan ook niet, omdat u anders tijdens het praten lachgas in de behandelkamer blaast. Om te voorkomen dat lachgas dat nodig is voor uw behandeling in de behandelkamer terecht komt zult u dus ook alleen door uw neus moeten uitademen. Als uw neus ernstig verstopt is door een verkoudheid kunt u niet behandeld worden met lachgas. U kunt proberen met behulp van een neusspray de neus weer doorgankelijk te krijgen, maar wanneer dit niet lukt kan de behandeling niet doorgaan. Wij vragen u dan ook om tijdig af zeggen.

Lachgas inademen kan in het begin onwennig zijn. In de meeste gevallen verandert dit binnen enkele minuten in een aangenaam, warm, ontspannen en/of zweverig gevoel. Het voelt als een prettig, loom en beetje afwezig gevoel. Het komt ook weleens voor dat iemand het een onprettig gevoel blijft vinden. In overleg met de tandarts kan dan gekozen worden voor een herhaling op een ander moment of voor een alternatieve behandelaanpak.

Lachgas op deze wijze gebruikt is ongevaarlijk voor de gezondheid. Wel wordt geadviseerd om lachgas tijdens de zwangerschap niet te gebruiken.

De lachgassedatie wordt afgesloten met het gedurende vijf minuten inademen van zuivere zuurstof. Een groot voordeel van lachgassedatie is dat wanneer het inademen van het lachgas wordt gestopt, de werking na die vijf minuten is afgelopen en dat er in vrijwel alle gevallen geen na-effecten merkbaar zijn.

Om absoluut zeker te zijn wordt geadviseerd om het eerste halfuur nog niet aan het verkeer deel te nemen.

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u die met uw behandelend tandarts bespreken.